Dịch + giải thích transcript "At Rainforest Lodge there aren't any ..." IELTS LISTENING SECTION 2

· Cam,Section 2

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "At Rainforest Lodge there aren't any ..." IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "At Rainforest Lodge there aren't any ..." IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "At Rainforest Lodge there aren't any ..." IELTS LISTENING SECTION 2

Recreation Officer:
Great. Well, hi, everyone! My name's Jody and I'm one of the four recreation officers here at Rainforest Lodge. My job is to make sure that you all have a great stay here with us and go away feeling relaxed and refreshed. As you can see, we're literally in the middle of nowhere at the Lodge. There are no newspapers or TVs and there's only one phone and that's in the office. The Lodge is a complete 'getaway from it all' experience: a place to unwind and appreciate the world without a lot of interruptions and distractions.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên khu giải trí:
Tuyệt vời. Vâng, xin chào, tất cả mọi người! Tên tôi là Jody và tôi là một trong bốn nhân viên khu giải trí tại Rainforest Lodge. Công việc của tôi là đảm bảo rằng tất cả các bạn sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở đây với chúng tôi và đi du lịch với cảm giác thư thái và sảng khoái. Như bạn có thể thấy, chúng tôi thực sự đang ở giữa hư không tại Lodge. Không có báo hay TV và chỉ có một chiếc điện thoại và đó là trong văn phòng. Lodge là một trải nghiệm hoàn toàn 'thoát khỏi tất cả': một nơi để thư giãn và đánh giá cao thế giới mà không có nhiều gián đoạn và phiền nhiễu.

From your cabin balcony, you'll find that you can't see anyone else and the only noise you should hear is the birds. When the luggage comes, one of the guys will take it across to your cabin for you and make sure you know the way back here to the main centre for dinner in the restaurant. Dinner will be served in about an hour or so.

IELTS TUTOR dịch: Từ ban công cabin của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn không thể nhìn thấy ai khác và tiếng ồn duy nhất bạn nghe thấy là tiếng chim. Khi hành lý đến, một trong những người đàn ông sẽ mang nó đến cabin của bạn cho bạn và đảm bảo rằng bạn biết đường quay lại trung tâm chính để ăn tối tại nhà hàng. Bữa tối sẽ được phục vụ trong khoảng một giờ nữa.

All the times of each day's activities are printed on the blue sheet you should have got in the information guides that were handed out on the coach. Each 'Explorer trip' has a different focus, so it doesn't matter how many you do or on what day because there's always something new to discover in the rainforest.

IELTS TUTOR dịch: Tất cả thời gian của các hoạt động trong ngày được in trên tờ giấy màu xanh mà lẽ ra bạn phải có trong hướng dẫn thông tin được phát bởi người hướng dẫn. Mỗi 'Chuyến đi khám phá' có một trọng tâm khác nhau, vì vậy bạn thực hiện bao nhiêu lần hoặc vào ngày nào không quan trọng vì luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá trong khu rừng nhiệt đới.

Tomorrow, I think, we've still got places on the Orchid and Fungi Tour. This is on foot and takes you to different parts of the rainforest. Or, if you'd prefer, there's the Four-Wheel-Drive tour to the waterfalls, or the fishing trip where I promise you we'll catch some lunch, and last but not least, the famous Crocodile Cruise that leaves at 11 am each day. (Just in time for the crocodile's lunch!) Plenty to choose from here at Rainforest Lodge or just sit on your balcony, relax and unwind and enjoy the views. In the evenings there is the Spotlight Tour, one of my favourites. The Spotlight Tour leaves at sundown and lets you catch a glimpse of some more of the rainforest's wildlife as it comes out at dusk to feed. That's a great trip and if you can, I'd really try to make sure you do it during your stay.

IELTS TUTOR dịch: Ngày mai, tôi nghĩ, chúng ta vẫn còn chỗ trong Chuyến tham quan Phong lan và Nấm. Đây là chuyến đi bộ và đưa bạn đến các phần khác nhau của rừng nhiệt đới. Hoặc, nếu bạn muốn, có chuyến tham quan bằng Xe Bốn Bánh đến thác nước, hoặc chuyến đi câu cá nơi tôi hứa với bạn rằng chúng ta sẽ ăn trưa, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Du thuyền Cá sấu nổi tiếng khởi hành lúc 11 giờ sáng mỗi ngày. (Vừa đúng giờ cho bữa trưa của cá sấu!) Có rất nhiều lựa chọn tại rừng nhiệt đới Lodge ở đây hoặc chỉ cần ngồi trên ban công của bạn, thư giãn và nghỉ ngơi và ngắm nhìn quang cảnh. Vào buổi tối có Spotlight Tour, một trong những mục yêu thích của tôi. Chuyến tham quan Spotlight kết thúc lúc mặt trời lặn và cho phép bạn nhìn thoáng qua thêm một số động vật hoang dã của rừng nhiệt đới khi chúng ra ngoài kiếm ăn vào lúc hoàng hôn. Đó là một chuyến đi tuyệt vời và nếu bạn có thể, tôi thực sự sẽ cố gắng đảm bảo rằng bạn sẽ làm điều đó trong suốt thời gian lưu trú.

You've chosen to visit the rainforest in March, which is just at the end of the wet season, so you'll soon notice how well the waterfalls are running and also how damp the ground is. Things can tend to get a bit slippery, too, so if you didn't bring any walking boots, I'd advise you to hire some from the office. You'll also be much better off in long trousers rather than shorts because they will give your legs more protection, and socks are a good idea too.

IELTS TUTOR dịch: Bạn đã chọn đến thăm khu rừng nhiệt đới vào tháng 3, tức là vào cuối mùa mưa, vì vậy bạn sẽ sớm nhận thấy thác nước đang chảy mạnh như thế nào và mặt đất ẩm ướt như thế nào. Mọi thứ cũng có xu hướng trở nên hơi trơn trượt, vì vậy nếu bạn không mang theo giày đi bộ, tôi khuyên bạn nên thuê từ văn phòng. Bạn cũng sẽ thoải mái hơn khi mặc quần dài thay vì quần đùi vì chúng sẽ bảo vệ đôi chân của bạn tốt hơn và đi tất cũng là một ý tưởng hay.

There's no need to be nervous of the rainforest provided that you treat it with respect and common sense. Most of the animals and wildlife are gentle and harmless. There are some venomous snakes to beware of, but really they're much more frightened of you than you are of them. The other thing is that certain plants can cause irritation if you touch them with bare skin.
Well, that's about all for the time being. The guys are here to take you and your luggage to the cabins...

IELTS TUTOR dịch: 

Không cần phải lo lắng về khu rừng nhiệt đới miễn là bạn đối xử với nó một cách tôn trọng và theo lẽ thường. Hầu hết các loài động vật và động vật hoang dã đều hiền lành và vô hại. Có một số loài rắn độc cần cẩn thận, nhưng thực sự chúng sợ bạn hơn bạn sợ chúng rất nhiều. Một điều nữa là một số loại cây có thể gây kích ứng nếu bạn chạm vào chúng bằng da trần (ý là chạm trực tiếp vào da).

Vâng, đó là tất cả trong thời gian này. Những người ở đây để đưa bạn và hành lý của bạn đến cabin...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE