Dịch + giải thích transcript "Membership of sports centre" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Membership of sports centre" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Membership of sports centre" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Membership of sports centre" IELTS LISTENING SECTION 2

TUTOR: So, I’ll hand over now to Julie Brooks.

IELTS TUTOR dịch: TUTOR: Vì vậy, bây giờ tôi sẽ bàn giao cho Julie Brooks.

JULIE BROOKS: Thank you. Welcome to the Sports Centre. It’s good to see that there are so many people wanting to find out about our sports facilities. First of all, membership. All students at the college are entitled to become members of the Sports Centre, for an annual fee of £9.50. To register with us and get your membership card, you need to come to reception, between 2 and 6pm, Monday to Thursday. I’m afraid we can’t register new members on Friday, so it’s Monday to Thursday, 2 to 6, at reception. Now, there are three things that you must remember to bring with you when you come to register; they are: your Union card, a recent passport-sized photograph of yourself, and the fee. It doesn’t matter whether you bring cash or a cheque. We can’t issue your card unless you bring all three; so, don’t forget: your Union card, passport photo and fee. Then once you have got your sports card, you will need to bring it with you whenever you come to book or use any Sports Centre facilities.      

IELTS TUTOR dịch: JULIE BROOKS: Cảm ơn bạn. Chào mừng đến với Trung tâm thể thao. Thật tốt khi thấy có rất nhiều người muốn tìm hiểu về các cơ sở thể thao của chúng tôi. Trước hết, tư cách thành viên. Tất cả sinh viên tại trường đều có quyền trở thành thành viên của Trung tâm Thể thao với mức phí hàng năm là 9,50 bảng Anh. Để đăng ký với chúng tôi và nhận thẻ thành viên, bạn cần đến quầy lễ tân, từ 2 đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Năm. Tôi e rằng chúng tôi không thể đăng ký thành viên mới vào thứ Sáu, vì vậy từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 2 đến 6 giờ, tại quầy lễ tân. Bây giờ, có ba thứ bạn phải nhớ mang theo khi đến đăng ký; đó là: thẻ Liên minh của bạn, một bức ảnh cỡ hộ chiếu gần đây của bạn và lệ phí. Không quan trọng bạn mang theo tiền mặt hay séc. Chúng tôi không thể cấp thẻ cho bạn trừ khi bạn mang theo cả ba thứ; vì vậy, đừng quên: thẻ Liên minh, ảnh hộ chiếu và lệ phí. Sau đó, khi bạn đã nhận được thẻ thể thao của mình, bạn sẽ cần mang theo thẻ này bất cứ khi nào bạn đến đặt chỗ hoặc sử dụng bất kỳ cơ sở vật chất nào của Trung tâm thể thao.

JULIE BROOKS: Booking over the phone is not allowed, so you have to come here in person, with your card, when you want to book. Our opening hours seem to get longer every year. We are now open from 9am to 10pm on weekdays and from 10am to 6pm on Saturdays. For those of you who are up and about early in the morning, we are introducing a 50 percent ‘morning discount’ this year. This is because the facilities tended to be under-used in the mornings last year. It means that all the sessions will be half-price between 9am and 12 noon on weekdays.

IELTS TUTOR dịch: JULIE BROOKS: Đặt chỗ qua điện thoại không được phép, vì vậy bạn phải đến đây trực tiếp với thẻ của bạn khi bạn muốn đặt chỗ. Giờ mở cửa của chúng tôi dường như dài hơn mỗi năm. Chúng tôi hiện mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối vào các ngày trong tuần và từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày thứ Bảy. Đối với những bạn thức dậy sớm vào buổi sáng, chúng tôi sẽ giới thiệu chương trình 'giảm giá buổi sáng' 50% trong năm nay. Điều này là do các cơ sở có xu hướng ít được sử dụng vào buổi sáng trong năm ngoái. Điều đó có nghĩa là tất cả các phiên sẽ là một nửa giá từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa các ngày trong tuần.

JULIE BROOKS: So, what exactly are the facilities? What sports can you play here? Well, this room we are in at the moment is called the Main Hall, and it’s used mainly for team sports such as football, volleyball and basketball, but also for badminton and aerobics. On the other side of the reception area there is the dance studio; this provides a smaller, more intimate space, which we use for ballet, modern dance and martial arts – not at the same time, of course. Then in a separate building, which you may have noticed on your way here . . . it’s on the other side of the car park . . . there are the squash courts (six of them), and at the far end of the building a fitness room. This is our newest facility, only completed in the Spring, but it is already proving to be one of the most popular. As well as all these facilities available here on the campus, we also have an arrangement with the local tennis club, which is only two miles away, entitling our students to use their courts on weekday mornings in the Summer. So, I think that there should be something here for everybody, and I hope to see all of you at the Centre, making use of the facilities. If, in the course of the year, you have any suggestions as to how the service we provide might be improved or its appeal widened, I’ll be interested to hear from you.

IELTS TUTOR dịch: JULIE BROOKS: Vì vậy, chính xác là cơ sở vật chất gồm những gì? Bạn có thể chơi những môn thể thao nào ở đây? Chà, căn phòng mà chúng tôi đang ở hiện tại được gọi là Sảnh chính, và nó được sử dụng chủ yếu cho các môn thể thao đồng đội như bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ, ngoài ra còn dành cho cầu lông và thể dục nhịp điệu. Ở phía bên kia của khu vực lễ tân có phòng tập nhảy; nó cung cấp một không gian nhỏ hơn, thân mật hơn, nơi chúng tôi sử dụng cho múa ba lê, khiêu vũ hiện đại và võ thuật – tất nhiên không phải cùng một lúc. Sau đó, trong một tòa nhà riêng biệt, mà bạn có thể nhận thấy trên đường đến đây . . . nó ở phía bên kia của bãi đậu xe . . . có các sân bóng quần (sáu sân), và ở cuối tòa nhà là một phòng tập thể dục. Đây là cơ sở mới nhất của chúng tôi, chỉ mới hoàn thành vào mùa xuân, nhưng nó đã được chứng minh là một trong những cơ sở phổ biến nhất. Ngoài tất cả các cơ sở vật chất này có sẵn trong khuôn viên trường, chúng tôi cũng có một thỏa thuận với câu lạc bộ quần vợt địa phương, chỉ cách đó hai dặm, cho phép sinh viên của chúng tôi sử dụng sân của họ vào các buổi sáng các ngày trong tuần vào Mùa hè. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nên có một cái gì đó ở đây cho tất cả mọi người, và tôi hy vọng sẽ gặp tất cả các bạn tại Trung tâm, tận dụng cơ sở vật chất. Trong năm, nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cách dịch vụ chúng tôi cung cấp có thể được cải thiện hoặc mở rộng sức hấp dẫn của nó, tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE