Dịch + giải thích transcript "Physical activities" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Physical activities" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Physical activities" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Physical activities" IELTS LISTENING SECTION 2

So if you are one of those people who hasn’t found the perfect physical activity yet, here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. You often have to go very early or late as some gyms can get very crowded but with regular training you’ll see a big difference in a relatively short space of time.

IELTS TUTOR dịch: Vậy nếu bạn là một trong những người chưa tìm thấy hoạt động thể chất hoàn hảo, đây là một số điều cần suy nghĩ để có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Câu hỏi đầu tiên bạn cần tự hỏi mình là liệu bạn có thích tập luyện trong phòng tập thể dục hay không. Nhiều người cảm thấy khó chịu với ý tưởng phải dành thời gian đến phòng tập thể dục trong một ngày bận rộn của họ. Bạn thường phải đến rất sớm hoặc muộn vì một số phòng tập thể dục có thể rất đông nhưng với việc tập luyện thường xuyên, bạn sẽ thấy sự khác biệt lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Running has become incredibly popular in recent years. That’s probably got a lot to do with the fact that it’s a very accessible form of exercise that anyone can run even if you could only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes. It’s worth investing in a high quality pair and they don’t come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice.

IELTS TUTOR dịch: Chạy đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm gần đây. Điều đó có lẽ liên quan nhiều đến thực tế rằng đây là một hình thức tập thể dục rất dễ tiếp cận mà bất kỳ ai cũng có thể chạy ngay cả khi bạn chỉ mới bắt đầu chạy được vài mét. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn có được đôi giày phù hợp. Thật đáng để đầu tư vào một đôi giày chất lượng cao và chúng không hề rẻ. Một điều tuyệt vời khác khi chạy bộ là bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm. Điều duy nhất có thể ngăn cản bạn là tuyết và băng.

Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It’s hard to chat to people while you’re swimming lengths. 

IELTS TUTOR dịch: Bơi lội là một cách thực sự tốt khác để xây dựng thể lực. Điều thu hút nhiều người là bạn có thể bơi trong bể bơi trong nhà vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Mặt khác, nó có thể khá nhàm chán hoặc đơn độc. Thật khó để trò chuyện với mọi người khi bạn đang bơi.

Cycling has become almost as popular as running in recent years. That’s probably because as well as improving their fitness many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun, provided the conditions are right of course. Only fanatics go out in the wind and rain.

IELTS TUTOR dịch: Đi xe đạp gần như đã trở nên phổ biến như chạy bộ trong những năm gần đây. Đó có thể là vì ngoài việc cải thiện thể lực, nhiều người nói rằng việc ra ngoài hít thở không khí trong lành ở công viên hoặc ở vùng nông thôn có thể rất thú vị, tất nhiên là với điều kiện phù hợp. Chỉ có những kẻ cuồng nhiệt mới ra ngoài khi trời gió và mưa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Yoga is a good choice for those of you looking for exercise, which focuses on developing both a healthy mind and body. It’s a good way of building strength and with the right instructor there’s less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don’t expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren’t very flexible.

IELTS TUTOR dịch: Yoga là một lựa chọn tốt cho những bạn đang tìm kiếm các bài tập thể dục tập trung vào việc phát triển cả tinh thần và thể chất khỏe mạnh. Đó là một cách tốt để xây dựng sức mạnh và với người hướng dẫn phù hợp, bạn sẽ ít có khả năng tự làm mình bị thương hơn so với các môn thể thao năng động khác. Nhưng đừng mong đợi để tìm thấy nó dễ dàng. Nó có thể là một thử thách đáng ngạc nhiên, đặc biệt đối với những người không linh hoạt lắm.

Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously there can be significant costs involved. But if you’ve got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you’re less likely to give up. Make sure you get someone with a recognised qualification though. Or you could do yourself permanent damage. Whatever you do, don’t join a gym and you’re sure you’ll make good use of it. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don’t think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don’t think they’re making enough progress. That’s when they give up hope and stop believing they’ll ever achieve their goals. Also, what people sometimes don’t realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don’t have that kind of commitment.

IELTS TUTOR dịch: Tìm một huấn luyện viên cá nhân là một cách tốt để bắt đầu chương trình thể dục của bạn. Rõ ràng có thể có chi phí đáng kể liên quan. Nhưng nếu bạn có ai đó ở đó để khuyến khích và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ ít có khả năng bỏ cuộc hơn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn có được một người có bằng cấp được công nhận. Hoặc bạn có thể làm cho mình thiệt hại vĩnh viễn. Dù bạn làm gì, đừng tham gia một phòng tập thể dục và bạn chắc chắn rằng mình sẽ tận dụng nó một cách hiệu quả. Có nhiều người lãng phí rất nhiều tiền bằng cách đăng ký thành viên và sau đó hiếm khi đi. Điều gì xảy ra với ý định tốt của họ? Tôi không nghĩ mọi người đột nhiên ngừng quan tâm đến việc cải thiện thể lực hoặc quyết định rằng họ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tôi nghĩ mọi người mất hứng thú khi họ không nghĩ rằng họ đang đạt được đủ tiến bộ. Đó là khi họ từ bỏ hy vọng và ngừng tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, điều mà mọi người đôi khi không nhận ra khi họ bắt đầu là cần rất nhiều quyết tâm và sự chăm chỉ để tiếp tục tập luyện từ tuần này sang tuần khác, và rất nhiều người không có cam kết như vậy.

One thing you can do to help yourself is to set manageable goals, be realistic and don’t push yourself too far. Some people advise writing goes down but I think it’s better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals and don’t get too upset if you experience setbacks. It’s a journey. There are bound to be difficulties along the way.

IELTS TUTOR dịch: Một điều bạn có thể làm để tự giúp mình là đặt ra các mục tiêu có thể kiểm soát được, thực tế và đừng đẩy bản thân đi quá xa. Một số người khuyên nên viết ra nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên có một cách tiếp cận linh hoạt. Hãy tự thưởng cho mình một phần thưởng thực sự tốt đẹp mỗi khi bạn đạt được một trong những mục tiêu của mình và đừng quá buồn nếu bạn gặp thất bại. Đó là một cuộc hành trình. Chắc chắn sẽ có những khó khăn trên đường đi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE