Dịch + giải thích transcript "Visiting the Sheepmarket area" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Visiting the Sheepmarket area" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Visiting the Sheepmarket area" IELTS LISTENING SECTION 2

Welcome to this podcast about the Sheepmarket, which is one of the oldest parts of the city. As its name suggests, there was originally a market here where farmers brought their sheep, but now it’s been redeveloped into a buzzing, vibrant area of the city, which is also home to one of the city’s fastest-growing communities. The nearby university has always meant the area’s popular with students, who come in to enjoy the lively nightlife, but now graduates embarking on careers in the worlds of fashion and design are buying up the new apartments recently built here to replace the small houses where the market workers used to live. The narrow old side streets are great places for finding original pictures, jewellery and ceramics which won’t break the bank, as well as local produce like fruit and vegetables. There’s also lots of pavement cafes where you can have a coffee and watch tourists from all over the world go by. The oldest buildings in the area are on the main streets, including the city’s first department store, built in the 1880s, which is still open today.

IELTS TUTOR dịch: Chào mừng bạn đến với podcast này về Chợ Cừu, một trong những khu vực lâu đời nhất của thành phố. Đúng như tên gọi, nơi đây ban đầu có một khu chợ nơi nông dân mang cừu đến, nhưng giờ đây khu chợ này đã được tái phát triển thành một khu vực náo nhiệt, sôi động của thành phố, đồng thời cũng là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng phát triển nhanh nhất thành phố. Trường đại học gần đó luôn là khu vực nổi tiếng với sinh viên, những người đến để tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động, nhưng giờ đây những sinh viên tốt nghiệp bắt tay vào sự nghiệp trong thế giới thời trang và thiết kế đang mua những căn hộ mới được xây dựng gần đây ở đây để thay thế những ngôi nhà nhỏ nơi công nhân chợ từng sinh sống. Những con phố cổ chật hẹp là nơi tuyệt vời để tìm những bức tranh nguyên bản, đồ trang sức và đồ gốm không quá đắt, cũng như các sản phẩm địa phương như trái cây và rau quả. Ngoài ra còn có rất nhiều quán cà phê vỉa hè, nơi bạn có thể uống cà phê và ngắm nhìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đi ngang qua. Các tòa nhà lâu đời nhất trong khu vực nằm trên các đường phố chính, bao gồm cả cửa hàng bách hóa đầu tiên của thành phố, được xây dựng vào những năm 1880, vẫn còn mở cho đến ngày nay.

The Sheepmarket is a centre for fashion, and there’s a policy of encouraging new young designers. The Young Fashion competition is open to local young people who are passionate about fashion. This year they’ve been asked to design an outfit based on ideas from the music and technology that’s part of their everyday life, using both natural and man-made fibres. The garments will be judged by a panel of experts and fashion designers, and the winning entries will be modelled at a special gala evening.

IELTS TUTOR dịch: Chợ Cừu là một trung tâm thời trang và có chính sách khuyến khích các nhà thiết kế trẻ mới. Cuộc thi Thời Trang Trẻ dành cho các bạn trẻ trong nước đam mê thời trang. Năm nay, họ được yêu cầu thiết kế một bộ trang phục dựa trên ý tưởng từ âm nhạc và công nghệ vốn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, sử dụng cả sợi tự nhiên và sợi nhân tạo. Các sản phẩm may mặc sẽ được đánh giá bởi một hội đồng gồm các chuyên gia và nhà thiết kế thời trang, và các mục chiến thắng sẽ được làm người mẫu tại buổi tối dạ tiệc đặc biệt.

Parking at the Sheepmarket is easy. There are plenty of pay and display car parking spaces on the roadsides which are fine if you just want to stay for an hour or two, but if you want to spend the day there it’s better to park in one of the four underground car parks. It’s not expensive and if you can present a receipt from one of the local stores, you’ll not be charged at all. After six pm many of the car parks have a flat rate which varies but it is usually very reasonable.

IELTS TUTOR dịch: Bãi đậu xe tại Chợ Cừu rất dễ dàng. Có rất nhiều chỗ đậu xe ô tô có trả tiền và có trưng bày ở hai bên đường, điều này hoàn toàn ổn nếu bạn chỉ muốn ở lại trong một hoặc hai giờ, nhưng nếu bạn muốn dành cả ngày ở đó thì tốt hơn là nên đậu xe ở một trong bốn bãi đậu xe ngầm. Nó không đắt và nếu bạn có thể xuất trình biên lai từ một trong các cửa hàng địa phương, bạn sẽ không bị tính phí. Sau 6 giờ chiều, nhiều bãi đỗ xe có mức giá cố định khác nhau nhưng thường rất hợp lý.

The Sheepmarket is one of the main centres for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you’ll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Road, at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city, and is open to the public. It’s on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. The area’s particularly interesting for its unusual sculptures. The Thumb’s is just what its name suggests, but it’s about 10 metres high. You’ll see it on Hill Road, across the road from the Bank. The Museum’s got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It’s on the east side of the Sheepmarket, on City Road. It’s on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery – it doesn’t go anywhere else. That’s open every day except Mondays. The Warner Gallery specialises in 19th-century art. It’s on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public gardens. It’s open on weekdays from 9 to 5, and entry is free. Finally, if you’re interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it’s on your right – if you get to City Road you’ve gone too far.

IELTS TUTOR dịch: Chợ Cừu là một trong những trung tâm nghệ thuật và lịch sử chính của cả nước. Nếu bạn nhìn vào bản đồ của chúng tôi, bạn sẽ thấy một số điểm thu hút chính ở đó. Hầu hết du khách bắt đầu từ Đường Crawley, ở cuối bản đồ. Nhà Reynolds là một trong những ngôi nhà cổ nhất trong thành phố và mở cửa cho công chúng tham quan. Nó nằm ở phía bắc của Đường Crawley, bên cạnh lối đi bộ dẫn đến các khu vườn công cộng. Khu vực này đặc biệt thú vị với các tác phẩm điêu khắc khác thường. The Thumb đúng như tên gọi của nó, nhưng nó cao khoảng 10 mét. Bạn sẽ thấy nó trên đường Hill, đối diện với Ngân hàng. Bảo tàng có một bộ sưu tập phong cảnh đặc biệt đẹp của New Zealand. Nó ở phía đông Chợ Cừu, trên Đường City. Nó ở phía bên kia đường từ các khu vườn công cộng, đối diện ngay với giao lộ với Đường Hill. Phòng trưng bày Nghệ thuật Đương đại nằm trên một con đường nhỏ dẫn ra Quảng trường Station, không xa các khu vườn công cộng. Con đường kết thúc tại phòng trưng bày – nó không đi đâu khác. Phòng trưng bàu mở cửa mọi ngày trừ thứ Hai. Phòng trưng bày Warner chuyên về nghệ thuật thế kỷ 19. Nó nằm trên Đường City, gần giao lộ với Đường Crawley, cùng bên đường với các khu vườn công cộng. Nó mở cửa vào các ngày trong tuần từ 9 đến 5 giờ và vào cửa miễn phí. Cuối cùng, nếu bạn quan tâm đến việc mua tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, thì nơi nên đến là Nucleus. Bạn cần đi từ Đường Crawley lên qua Quảng trường Station và đi về phía đông dọc theo Đường Hill cho đến khi bạn gặp một con đường nhỏ quanh co. Đi lên đó và nó ở bên phải của bạn – nếu bạn đến đường City thì bạn đã đi quá xa.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE