Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Ambition" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, IELTS TUTOR cũng giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Ambition" IELTS SPEAKING.

I. Giải câu hỏi PART 1 topic "Ambition"

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Từ vựng topic "Ambition"

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE