Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Bài tập 5 (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

· Sgk,Lớp 9

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Bài tập 5 (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic HANDICRAFT IELTS

II. Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Bài tập 5 (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

1. We must ______ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải ......thực tế rằng sản phẩm thủ công của chúng ta đang chịu sự cạnh tranh với sản phẩm của các làng nghề khác.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ my invitation. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã mời cô ấy cùng tham gia chuyến đi Tràng An với chúng tôi, nhưng cô ấy ........lời mời của tôi.)

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đáp án: turned down 
  • Giải thích: Hai vế của câu cần có sự hòa hợp về thì, thời. Vế thứ nhất động từ 'invite' được chia ở thì quá khứ đơn là 'invited', nên vế thứ hai ta cũng chia động từ 'turn down' ở thì quá khứ đơn là 'turned down' (đã từ chối).
  • IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb "turn down"

3. The craft of basket weaving is usually ______ from generation to generation. (IELTS TUTOR giải thích: Nghề đan rổ rá thường được ..... từ đời này sang đời khác.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. Do you think we can ______ selling silk scarves as souvenirs? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể ......việc bán khăn choàng lụa làm quà lưu niệm được không?)

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. They had to ______ the museum because it’s no longer a place of interest. (IELTS TUTOR giải thích: Họ phải ......viện bảo tàng bởi vì nó không còn là một địa điểm thu hút du lịch nữa.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. What time ______ you ______ from the trip last night? (IELTS TUTOR giải thích: Tối qua bạn......từ chuyến đi lúc mấy giờ?)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0