Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR xin giới thiệu thêm Khoá học IELTS WRITING online bám sát 4 tiêu chí chấm thi của IELTS TUTOR

Khoá học IELTS WRITING online bám sát 4 tiêu chí chấm thi

I. Khoá học IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 IELTS TUTOR

KHOÁ HỌC IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1​ IELTS TUTOR
Khoá học IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 IELTS TUTOR

II. Bám sát 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING

  • Tập trung sửa lỗi bám sát 4 tiêu chí IELTS WRITING, trong đó tiêu chí Task Response được IELTS TUTOR ưu tiên hàng đầu vì rất nhiều học sinh đạt 5.0 chỉ vì sai tiêu chí này. 

  • Đối với tiêu chí ngữ pháp (Grammar), IELTS TUTOR quan trọng nhất là học sinh nhận biết lỗi sai mình mắc phải là gì, cách nào để sửa và không lặp lại lỗi nữa. Với cách dạy của IELTS TUTOR bắt học sinh viết đi sửa lại, giáo viên chấm sửa 4 lần thì học sinh sẽ nhận ra rõ ràng lỗi sai là gì, và qua các lần chấm sẽ không bao giờ lặp lại lỗi sai đó nữa, từ bỏ thói quen sai ngữ pháp xấu, từ đó nâng band rất nhanh 
  • Với tiêu chí Vocabularies, HS sẽ được chuẩn bị kĩ nhất qua sổ tay từ vựng và được IELTS TUTOR chấm kĩ 
  • Với tiêu chí viết câu rành mạch, rõ ràng (Cohesion & Coherence), giáo viên  IELTS TUTOR tập trung hướng dẫn học sinh cách sắp xếp bố cục đoạn văn hợp lí, rõ ràng và kết nối, tránh viết lan man dài dòng, viết tập trung trọng tâm để hiệu quả và kịp giờ. 

III. Điểm khác biệt giúp khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đảm bảo được đầu ra

Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0
Điểm khác biệt giúp khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đảm bảo được đầu ra

IV. Học thử Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi

Học thử Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi

V. Thành tích Học viên IELTS TUTOR

1-2 người bảo hiệu quả thì có thể sai, nhưng nếu HÀNG NGÀN người khẳng định TỐT thì phải HIỆU QUẢ THẬT!

Thành tích Học viên IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Điểm khác biệt giúp khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đảm bảo được đầu ra
Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0
Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0
Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0
Khoá học IELTS WRITING online 1 kèm 1 IELTS TUTOR bám sát 4 tiêu chí chấm thi - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0