Tổng hợp từ vựng (Glossary) lớp 9 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9

· Lớp 9

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR Tổng hợp từ vựng (Glossary) lớp 9 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp từ vựng (Glossary) lớp 9 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9

1. Unit 1: Local environment

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0