Dịch + giải thích transcript "Hotels and Tourist Industry" IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Hotels and Tourist Industry" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Hotels and Tourist Industry" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Hotels and Tourist Industry" IELTS LISTENING SECTION 4

Good morning everyone. Today’s lecture forms part of the Hospitality and Tourism module. Last week I looked at the economy end of the hotel business; this week I’m going to discuss the luxury end of the market. Let’s consider the following scenario . . .

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng mọi người. Bài giảng hôm nay là một phần của mô-đun Khách sạn và Du lịch. Tuần trước, tôi đã xem xét kết thúc kinh tế của ngành kinh doanh khách sạn; tuần này tôi sẽ thảo luận về phân khúc cao cấp của thị trường. Hãy xem xét kịch bản sau đây. . .

You wake up in the middle of the night in a strange hotel miles away from home, disoriented most probably from jet lag, when even the most expensive surroundings can seem empty and dispiriting. You have paid a great deal of money to stay in this first-class hotel with its contemporary technology, but according to recent research carried out by an international travel and public relations company, all is not well. The research suggests that even the most opulent, luxurious hotels seem to have underestimated the most basic needs of their customers – be they travelling for work or pleasure: the need to feel at home in surroundings which are both familiar and inviting.

IELTS TUTOR dịch: Bạn thức dậy lúc nửa đêm trong một khách sạn xa lạ cách nhà hàng vài dặm, mất phương hướng rất có thể là do lệch múi giờ, trong khi ngay cả những thứ đắt đỏ nhất xung quanh cũng có vẻ trống rỗng và chán nản. Bạn đã trả rất nhiều tiền để ở trong khách sạn hạng nhất với công nghệ hiện đại này, nhưng theo nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi một công ty du lịch quốc tế và quan hệ công chúng, mọi thứ đều không ổn. Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả những khách sạn sang trọng, lộng lẫy nhất dường như đã đánh giá thấp những nhu cầu cơ bản nhất của khách hàng – dù họ đi công tác hay du lịch: nhu cầu cảm thấy như ở nhà trong môi trường xung quanh vừa quen thuộc vừa hấp dẫn.

Do these findings, however, apply only to hotels situated in particular areas? Is it possible that the external environment can affect a guest’s well-being? The company’s research covered a whole range of different hotel types, both independent hotels and those which are part of large chains. They investigated chic so-called boutique hotels in the heart of downtown business districts, stately mansions located in the depths of beautiful countryside, and plush hotels built at the edge of tropical beaches surrounded by palm trees and idyllic blue ocean. And the research concluded that what was outside the hotel building simply didn’t matter. This is a fascinating revelation and those of you hoping to move into careers in the travel and leisure industry would be well-advised to look at the findings in more detail.

IELTS TUTOR dịch: Tuy nhiên, những phát hiện này có chỉ áp dụng cho các khách sạn nằm ở những khu vực cụ thể không? Môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của khách không? Nghiên cứu của công ty bao trùm toàn bộ các loại khách sạn khác nhau, cả khách sạn độc lập và khách sạn là một phần của chuỗi lớn. Họ đã điều tra những cái gọi là khách sạn cổ điển sang trọng ở trung tâm khu thương mại trung tâm thành phố, những lâu đài trang nghiêm nằm sâu trong vùng nông thôn xinh đẹp và những khách sạn sang trọng được xây dựng ở rìa những bãi biển nhiệt đới được bao quanh bởi những cây cọ và đại dương xanh bình dị. Và nghiên cứu đã kết luận rằng những gì bên ngoài tòa nhà khách sạn đơn giản là không quan trọng. Đây là một tiết lộ hấp dẫn và những ai đang hy vọng chuyển sang làm việc trong ngành du lịch và giải trí sẽ được khuyên nên xem xét những phát hiện này một cách chi tiết hơn.

But back to the main point of this lecture … the need to feel at home. What can the hotel industry do about it? And is the very idea so subjective that it’s impossible to do anything about it on a global basis?

IELTS TUTOR dịch: Nhưng quay lại điểm chính của bài giảng này… nhu cầu cảm thấy như ở nhà. Ngành công nghiệp khách sạn có thể làm gì về nó? Và có phải chính ý tưởng đó quá chủ quan đến mức không thể làm bất cứ điều gì về nó trên cơ sở toàn cầu?

However, nothing stands still in this world. One company has come up with the slogan ‘Take Your Home With You’, and aims to provide clients with luxury serviced apartments. Those in the business travel industry maintain that these serviced apartments dispense with all the unwanted and expensive hotel services that business travellers don’t want, while maximising the facilities they do want. For example, not only sleeping and living accommodation, but also as leek modern kitchen that allows guests to cook and entertain if they wish, at no additional cost. The attractions of such facilities are obvious and it’ll be interesting to see whether the company manages to establish at rend all over the world and make a lasting impact on the luxury accommodation market.

IELTS TUTOR dịch: Tuy nhiên, không có gì đứng yên trong thế giới này. Một công ty đã đưa ra khẩu hiệu “Đưa bạn về nhà” nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng những căn hộ dịch vụ cao cấp. Những người trong ngành kinh doanh du lịch khẳng định rằng những căn hộ dịch vụ này loại bỏ tất cả các dịch vụ khách sạn đắt tiền và không mong muốn mà khách doanh nhân không muốn, đồng thời tối đa hóa các tiện nghi mà họ muốn. Ví dụ, không chỉ chỗ ngủ và chỗ ở sinh hoạt, mà còn là nhà bếp hiện đại cho phép khách nấu ăn và giải trí nếu muốn mà không phải trả thêm phí. Sự hấp dẫn của những cơ sở như vậy là rõ ràng và sẽ rất thú vị để xem liệu công ty có thành công trong việc thiết lập mối quan hệ trên toàn thế giới và tạo ra tác động lâu dài trên thị trường chỗ ở cao cấp hay không.

Now, finally I want to consider the psychology underpinning the traditional holiday hotel industry. As a hotelier, how do you go about attracting people to give up the security of their own home and entrust themselves to staying in a completely strange place and sleeping in an unfamiliar bed? Firstly, hotels exploit people’s need to escape the predictability of their everyday lives. For a few days people can pretend they are free of responsibilities and can indulge themselves. Secondly, there is something very powerful in our need to be pampered and looked after, it’s almost as if we return to being a baby, when everything was done for us and we felt safe and secure. And not far removed from this is the pleasure in being spoilt and given little treats – like the miniscules bottles of shampoo and tiny bars of soap, the chocolate on your pillow at night – and we actually forget that we are paying for it all.

Next week, I’m going to look at eco-hotels, a fairly new phenomenon but increasingly popular,…

IELTS TUTOR dịch:

Bây giờ, cuối cùng tôi muốn xem xét tâm lý làm nền tảng cho ngành khách sạn nghỉ dưỡng truyền thống. Là một chủ khách sạn, bạn làm cách nào để thu hút mọi người từ bỏ sự an toàn trong ngôi nhà của chính họ và giao phó bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ và ngủ trên một chiếc giường xa lạ? Đầu tiên, các khách sạn khai thác nhu cầu của mọi người để thoát khỏi những điều có thể đoán trước được trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trong một vài ngày, mọi người có thể giả vờ rằng họ không có trách nhiệm và có thể nuông chiều bản thân. Thứ hai, có một điều gì đó rất mạnh mẽ trong nhu cầu được nuông chiều và chăm sóc của chúng ta, gần như thể chúng ta trở lại là một đứa trẻ, khi mọi thứ đã được làm cho chúng ta và chúng ta cảm thấy an toàn và yên tâm. Và không xa với điều này là niềm vui khi được chiều chuộng và cho những món quà nhỏ - như chai dầu gội đầu và bánh xà phòng nhỏ xíu, sô cô la trên gối của bạn vào ban đêm - và chúng ta thực sự quên rằng chúng ta đang trả tiền cho tất cả.

Tuần tới, tôi sẽ xem xét các khách sạn sinh thái, một hiện tượng khá mới nhưng ngày càng phổ biến,…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE