Dịch + giải thích transcript "Information" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Information" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Information" IELTS LISTENING SECTION 2

Hello everyone. I’m Jake Stevens and I’m your rep here at the hotel. I’m sure you’ll all have a great time here. So let me tell you a bit about what’s on offer. I’ll start by telling you about some of the excursions that are available for guests.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Jake Stevens và tôi là đại diện của bạn tại khách sạn này. Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời ở đây. Vì vậy, hãy để tôi nói cho bạn biết một chút về những gì được cung cấp. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách kể cho bạn nghe về một số chuyến du ngoạn dành cho khách.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • excursion (n) chuyến du ngoạn

One thing you have to do while you’re here is go dolphin watching. On our boat trips, we pretty well guarantee you’ll see dolphins – if you don’t you can repeat the trip free of charge. We organise daily trips for just 35 euros. Unfortunately there aren’t any places left for this afternoon’s trip, but come and see me to book for later in the week.

IELTS TUTOR dịch: Một điều bạn phải làm khi ở đây là đi xem cá heo. Trong các chuyến đi thuyền của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ nhìn thấy cá heo – nếu không, bạn có thể lặp lại chuyến đi miễn phí. Chúng tôi tổ chức các chuyến đi hàng ngày chỉ với 35 euro. Thật không may không còn chỗ cho chuyến đi chiều nay, nhưng hãy đến gặp tôi để đặt chỗ vào cuối tuần.

If you’re energetic, I’d recommend our forest walk. It’s a guided walk of about seven kilometres. There’ll be a stop half way, and you’ll be provided with a drink and sandwiches. There’s some fairly steep climbs up the hills, so you need to be reasonably fit for this one, with good shoes, and bring a waterproof in case it rains. It’s just 25 euros all inclusive, and it’s every Wednesday.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn tràn đầy năng lượng, tôi khuyên bạn nên đi bộ trong rừng. Đó là một cuộc đi bộ có hướng dẫn khoảng bảy cây số. Sẽ có một điểm dừng giữa chừng và bạn sẽ được cung cấp đồ uống và bánh mì. Có một số đoạn leo lên đồi khá dốc, vì vậy bạn cần phải có sức khỏe hợp lý để thực hiện đoạn này, đi giày tốt và mang theo áo chống nước phòng khi trời mưa. Nó chỉ có 25 euro bao gồm tất cả, và nó diễn ra vào thứ Tư hàng tuần.

Then on Thursdays we organise a cycle trip, which will give you all the fun of biking without the effort. We’ll take you and your bike up to the top of Mount Larna, and leave you to bike back – it’s a 700-metre drop in just 20 kilometres so this isn’t really for inexperienced cyclists as you’ll be going pretty fast. And if it’s a clear day, you’ll have fantastic views.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, vào các ngày thứ Năm, chúng tôi tổ chức một chuyến đi xe đạp, chuyến đi này sẽ mang đến cho bạn tất cả niềm vui khi đạp xe mà không cần nỗ lực. Chúng tôi sẽ đưa bạn và chiếc xe đạp của bạn lên đến đỉnh Núi Larna, và để bạn đạp xe trở lại – có một đoạn có độ cao 700 mét trong 20 km nên điều này không thực sự dành cho những người đi xe đạp thiếu kinh nghiệm vì bạn sẽ đi khá nhanh. Và nếu đó là một ngày đẹp trời, bạn sẽ có những khung cảnh tuyệt vời.

On our local craft tour you can find out about the traditional activities in the island. And the best thing about this trip is that it’s completely free. You’ll be taken to a factory where jewellery is made, and also a ceramics centre. If you want, you can buy some of the products but that’s entirely up to you. The trip starts after lunch on Thursday, and you’ll return by 6 pm.

IELTS TUTOR dịch: Trong chuyến tham quan thủ công địa phương của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu về các hoạt động truyền thống trên đảo. Và điều tuyệt vời nhất về chuyến đi này là nó hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ được đưa đến một nhà máy sản xuất đồ trang sức và cũng là một trung tâm gốm sứ. Nếu muốn, bạn có thể mua một số sản phẩm nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Chuyến đi bắt đầu sau bữa trưa vào Thứ Năm và bạn sẽ trở về lúc 6 giờ chiều.

If you’re interested in astronomy you may already know that the island’s one of the best places in the world to observe the night sky. We can offer trips to the observatory on Friday for those who are interested. They cost 90 euros per person and you’ll be shown the huge telescopes and have a talk from an expert, who’ll explain all about how they work. Afterwards we’ll head down to Sunset Beach, where you can have a dip in the ocean if you want before we head off back to the hotel.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn quan tâm đến thiên văn học, bạn có thể đã biết rằng hòn đảo này là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để quan sát bầu trời đêm. Chúng tôi có thể cung cấp các chuyến đi đến đài quan sát vào thứ Sáu cho những ai quan tâm. Chúng có giá 90 euro một người và bạn sẽ được xem những chiếc kính viễn vọng khổng lồ và được một chuyên gia nói chuyện, người sẽ giải thích tất cả về cách thức hoạt động của chúng. Sau đó, chúng tôi sẽ đi xuống Bãi biển Sunset, nơi bạn có thể ngâm mình trong biển nếu muốn trước khi chúng ta quay trở lại khách sạn.

Finally, there’s horse riding. This is organised by the Equestrian Centre over near Playa Cortino and it’s a great experience if you’re a keen horseback rider, or even if you’ve never been on a horse before. They take you down to the beach, and you can canter along the sand and through the waves. It costs 35 euros and it’s available every day.

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng, có buổi cưỡi ngựa. Điều này được tổ chức bởi Trung tâm cưỡi ngựa gần Playa Cortino và đó là một trải nghiệm tuyệt vời nếu bạn là một tay đua ngựa cừ khôi, hoặc ngay cả khi bạn chưa từng cưỡi ngựa trước đây. Họ đưa bạn xuống bãi biển, và bạn có thể chạy nước kiệu dọc theo bãi cát và qua những con sóng. Nó có giá 35 euro và nó có sẵn hàng ngày.

So there’s plenty to do in the daytime, but what about night life? Well, the number one attraction’s called ‘Musical Favourites’. Guests enjoy a three-course meal and unlimited free drinks, and watch a fantastic show, starting with musicals set in Paris and then crossing the Atlantic to Las Vegas and finally Copacabana. At the end the cast members come down from the stage, still in their stunning costumes, and you’ll have a chance to chat with them. It’s hugely popular, so let me know now if you’re interested because it’s no good leaving it until the last minute. It’s on Friday night. Tickets are just 50 euros each, but for an extra 10 euros you can have a table right by the stage.

IELTS TUTOR dịch: Có rất nhiều việc phải làm vào ban ngày, nhưng còn cuộc sống ban đêm thì sao? Chà, điểm thu hút số một được gọi là 'Musical Favourites' (âm nhạc yêu thích). Du khách được thưởng thức bữa ăn ba món và đồ uống miễn phí không giới hạn, đồng thời xem một buổi biểu diễn tuyệt vời, bắt đầu với các vở nhạc kịch lấy bối cảnh ở Paris rồi vượt Đại Tây Dương đến Las Vegas và cuối cùng là Copacabana. Cuối cùng, dàn diễn viên bước xuống sân khấu, vẫn trong bộ trang phục lộng lẫy và bạn sẽ có cơ hội trò chuyện với họ. Nó cực kỳ phổ biến, vì vậy hãy cho tôi biết ngay bây giờ nếu bạn quan tâm vì sẽ không tốt nếu bạn để nó đến phút cuối cùng. Đó là vào tối thứ Sáu. Vé chỉ 50 euro mỗi vé, nhưng nếu trả thêm 10 euro, bạn có thể có một bàn ngay trên sân khấu.

If you’d like to go back in time, there’s the Castle Feast on Saturday evening. It’s held in a twelfth-century castle, and you eat in the great courtyard, with ladies in long gowns serving your food. You’re given a whole chicken each, which you eat in the medieval way, using your hands instead of cutlery, and you’re entertained by competitions where the horseback riders attempt to knock one another off their horses. Then you can watch the dancers in the ballroom and join in as well if you want. OK, so now if anyone …

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn muốn quay ngược thời gian, sẽ có Lễ hội Lâu đài vào tối thứ Bảy. Nó được tổ chức trong một lâu đài thế kỷ 12, và bạn dùng bữa trong sân lớn, với những người phụ nữ mặc áo choàng dài phục vụ thức ăn cho bạn. Bạn được phát cho mỗi người một con gà nguyên con mà bạn ăn theo cách thời trung cổ, bằng tay thay vì dao nĩa và bạn được giải trí bằng các cuộc thi trong đó những người cưỡi ngựa cố gắng hạ gục nhau khỏi ngựa của họ. Sau đó, bạn có thể xem các vũ công trong phòng khiêu vũ và cũng tham gia nếu bạn muốn. OK, vậy bây giờ nếu có ai…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE