Dịch + giải thích transcript "SELF-DRIVE TOURS IN THE USA" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "SELF-DRIVE TOURS IN THE USA" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "SELF-DRIVE TOURS IN THE USA" IELTS LISTENING SECTION 1

Travel Agent: Good morning. World Tours. My name is Jamie. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Chào buổi sáng. Du lịch thế giới xin nghe. Tôi tên là Jamie. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Andrea: Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Chào buổi sáng. Tôi muốn một số thông tin về các tour du lịch xe tự lái ở Mỹ. Anh có thể gửi cho tôi một tờ rơi thông tin được không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Travel Agent: Of course. Could I have your name, please?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Tất nhiên là được rồi. Tôi có thể biết tên của chị được không?

Andrea: Andrea Brown.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Andrea Brown.

Travel Agent: Thank you. And your address?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Cảm ơn chị. Còn địa chỉ của chị?

Andrea: 24, Ardleigh Road.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: 24, Đường Ardleigh.

Travel Agent: Can you spell that?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Chị có thể đánh vần tên đường giúp tôi không?

Andrea: A-R-D-L-E-I-G-H Road.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Đường A-R-D-L-E-I-G-H.

Travel Agent: Postcode?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Mã bưu điện của chị là gì?

Andrea: BH5 2OP.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: BH5 2OP.

Travel Agent: Thanks. And can I have your phone number?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Cảm ơn chị. Và tôi có thể có số điện thoại của chị được chứ?

Andrea: Is a mobile alright?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Điện thoại di động có được không?

Travel Agent: Fine.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Được chị.

Andrea: It’s 07786643091.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Đó là 07786643091.

Travel Agent: Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend? Or did you see an advert somewhere?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Cảm ơn chị. Chị biết đến World Tours thông qua kênh tin tức nào vậy? Từ một người bạn? Hay chị đã thấy một quảng cáo ở đâu đó?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Andrea: No, I read about you in the newspaper.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Không, tôi đã đọc về đại lý bên anh trên báo.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Travel Agent: OK, I’ll get the brochures in the post to you but can I give you some information over the phone. What kinds of things do you want to do on your holiday?

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: OK, tôi sẽ lấy giúp chị một vài tờ rơi thông tin nhưng trước tiên tôi cung cấp cho chị một số thông tin qua điện thoại nhé. Chị muốn làm gì vào kỳ nghỉ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Andrea: I’m interested in going to California with my family. I’ve got two children and we want to hire a car.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Tôi muốn đến California cùng gia đình. Tôi đã có hai con và chúng tôi muốn thuê một chiếc xe hơi.

Travel Agent: OK. We have a couple of self-drive tours there visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles and there’s plenty of time to visit some of the theme parks there.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: OK. Chúng tôi có một vài tour du lịch tự lái ở đó, đến thăm những địa điểm yêu thích khác nhau ở California. Tour đầu tiên bắt đầu ở Los Angeles và có rất nhiều thời gian cho mọi người ghé thăm một số công viên giải trí ở đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Andrea: That’s something on my children’s list so I’d want to include that.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Mấy đứa trẻ sẽ thích nên tôi muốn đưa nó vào lịch trình.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Travel Agent: Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: OK. Sau đó, anh chị lái xe đến San Francisco. Từ San Francisco, anh chị có thể lái xe đến Công viên Yosemite và ở đó vài đêm. Anh chị và các cháu có thể ở trong nhà nghỉ hoặc trên khu cắm trại.

Andrea: I don’t like the idea of staying in a tent. It’d be too hot.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Tôi không thích ở lều trại lắm. Trời nóng quá.

Travel Agent: Right. And the tour ends in Las Vegas.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Vâng. Và tour kết thúc ở Las Vegas.

Andrea: OK.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: OK.

Travel Agent: The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco. Then you drive south to Cambria.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Một tour khác được sắp xếp hơi khác một chút. Tour bắt đầu ở San Francisco. Sau đó, anh chị lái xe về phía nam đến Cambria.

Andrea: Someone told me there’s a really nice castle near Cambria. Will we go near that?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Tôi nghe nói rằng có một lâu đài tuyệt đẹp gần Cambria. Chúng tôi có thể đến đó chứ?

Travel Agent: Hearst Castle is on that road so you could stop there.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Lâu đài Hearst nằm ngay ven đường, anh chị có thể dừng xe và vào tham quan.

Andrea: Good. I’d like to do that. Does this trip also go into the desert?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Tốt quá. Tôi muốn tham quan lâu đài. Có phải tour này đi qua khu vực sa mạc?

Travel Agent: No, it continues to Santa Monica where most people like to stop and do some shopping.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Không, tour tiếp tục đến Santa Monica, nơi hầu hết mọi người sẽ muốn dừng lại và mua sắm.

Andrea: We have enough of that at home so that doesn’t interest us.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Chúng tôi mua sắm chán chê ở nhà rồi nên cũng không quan tâm lắm đâu.

Travel Agent: OK. Well, you could go straight on to San Diego.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: OK. anh chị có thể đi thẳng đến San Diego.

Andrea: That’s good for beaches, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Ở đó có biển rất đẹp phải không?

Travel Agent: That’s right, that’s a good place to relax and your children might like to visit the zoo before flying home.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Đúng vậy, đó là một nơi tuyệt vời để thư giãn và các cháu nhà anh chị có thể đến thăm sở thú trước khi bay về nhà.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Andrea: I don’t think so. We want some time for sunbathing and swimming.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Tôi không nghĩ vậy đâu. Chúng tôi muốn có một chút thời gian để phơi nắng và tắm biển.

Andrea: So how many days are the trips and how much do they cost?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Vậy chuyến đi kéo dài bao nhiêu ngày và chi phí bao nhiêu anh nhỉ?

Travel Agent: The first one I told you about is a self-drive tour through California which lasts twelve days and covers 2.020 kilometres. The shortest journey is 206 km and the longest is 632 kilometres. The cost is £525 per person. That includes accommodation, car rental and a flight but no meals.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Tour đầu tiên tôi nói với chị là một chuyến du lịch tự lái qua California kéo dài mười hai ngày và trải dài 2.020 km. Hành trình ngắn nhất là 206 km và dài nhất là 632 km. Chi phí là £525 cho mỗi người. Phí đó bao gồm chỗ ở, thuê xe và vé bay một chuyến nhưng không bao gồm bữa ăn.

Andrea: OK. And the other trip?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: OK. Thế còn tour kia?

Travel Agent: That lasts nine days but you spend only three days on the road. You cover about 980 kilometres altogether.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Tour đó kéo dài chín ngày nhưng anh chị chỉ mất ba ngày đi trên đường. Anh chị sẽ đi tổng cộng khoảng 980 km.

Andrea: So is that cheaper then?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Như vậy chi phí sẽ rẻ hơn phải không?

Travel Agent: Yes, it’s almost a hundred pounds cheaper. It’s £429 per person, which is a good deal.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Vâng, rẻ hơn gần một trăm bảng. £429 mỗi người, giá đó khá là ổn rồi.

Andrea: So that covers accommodation and car hire. What about flights?

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Phí đó đã bao gồm chỗ ở và thuê xe. Còn vé bay thì sao?

Travel Agent: They aren’t included. But these hotels offer dinner in the price.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Không bao gồm vé máy bay. Nhưng những khách sạn này sẽ cung cấp bữa ăn tối miễn phí.

Andrea: OK. Well, thank you very much. I’ll be in touch when I’ve had a chance to look at the brochure.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: OK. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ gọi lại khi tôi xem tờ rơi thông tin.

Travel Agent: I’m pleased to help. Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch: Tôi rất vui lòng được giúp đỡ chị. Tạm biệt chị.

Andrea: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Andrea: Tạm biệt anh.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE