Dịch + giải thích transcript "SPORTS WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "SPORTS WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "SPORTS WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "SPORTS WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2

Andrew: Now we go to Jane who is going to tell us about what's happening in town this weekend.

IELTS TUTOR dịch: Andrew: Bây giờ chúng ta đến gặp Jane, người sẽ kể cho chúng ta nghe về những gì đang xảy ra trong thị trấn vào cuối tuần này.

Jane: Right, thanks Andrew, and now on to what's new, and do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sports World - the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago - it's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster, so that will be good news for all of you who've found the original shop in the north of the town hard to get to.

IELTS TUTOR dịch: Jane: Vâng, cảm ơn Andrew, và bây giờ là những gì mới, và chúng ta có thực sự cần một cửa hàng thể thao khác ở Bradcaster không? Chà, có lẽ hầu hết các bạn đều biết Sports World - chi nhánh của công ty đồ thể thao Đan Mạch đã mở cách đây vài năm - nó đã thu hút rất nhiều khách hàng, và vì vậy công ty hiện đã quyết định mở một chi nhánh khác trong khu vực. Nó sẽ ở trung tâm mua sắm ở phía tây của Bradcaster, vì vậy đó sẽ là một tin tốt cho tất cả các bạn, những người đã tìm thấy cửa hàng ban đầu ở phía bắc thị trấn nhưng khó đến.

Jane: I was invited to a special preview and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment, and on the top floor there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well-known names as well as some less well-known ones. If they haven't got exactly what you want in stock they promise to get it for you in ten days. Unlike the other store, where it can take up to fourteen days. They cover all the major sports, including football, tennis and swimming, but they particularly focus on running and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States - if you can't find what you want here, it doesn't exist!

IELTS TUTOR dịch: Jane: Tôi đã được mời tham dự một buổi xem trước đặc biệt và tôi có thể hứa với bạn, đây là điều cuối cùng trong thể thao bán lẻ. Toàn bộ nơi này đã được mang một diện mạo tối giản mới với màu sắc đặc trưng của công ty là đen và đỏ. Ba tầng đầu tiên có rất nhiều quần áo thể thao cũng như thiết bị, và trên tầng cao nhất có một quán cà phê và một quầy sách và DVD. Bạn sẽ tìm thấy tất cả những cái tên nổi tiếng cũng như một số cái tên ít nổi tiếng hơn. Nếu họ không có chính xác những gì bạn muốn trong kho, họ hứa sẽ có hàng cho bạn sau mười ngày. Không giống như cửa hàng khác, nơi có thể mất đến mười bốn ngày. Chúng có tất cả các môn thể thao chính, bao gồm bóng đá, quần vợt và bơi lội, nhưng họ đặc biệt tập trung vào môn chạy, và họ tuyên bố có nhiều loại thiết bị nhất trong cả nước. Ngoài ra, toàn bộ khu vực của tầng ba được dành cho túi thể thao, bao gồm các mẫu thiết kế mới nhất từ Hoa Kỳ - nếu bạn không thể tìm thấy thứ mình muốn ở đây, thì nó không tồn tại!

Jane: The shop will be open from 9.00 am this Saturday and if you go along to the opening then you'll have the chance to meet the national 400 metres running champion Paul King, who's coming along to open the shop, and he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs.Then there will be a whole range of special attractions all weekend. There will be free tickets for local sporting events for the first 50 customers, and also a special competition open to all. Just answer fifteen out of twenty sports questions correctly to win a signed copy of Paul King's DVD 'Spring Tips', while the first person to get all the questions correct gets a year's free membership of the Bradcaster Gym. All entrants will receive a special Sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year.

IELTS TUTOR dịch: Jane: Cửa hàng sẽ mở cửa từ 9:00 sáng Thứ Bảy tuần này và nếu bạn đến dự buổi khai trương thì bạn sẽ có cơ hội gặp nhà vô địch chạy 400 mét quốc gia Paul King, người sẽ đến khai trương cửa hàng, và anh ấy sẽ ở quanh đây cho đến khoảng giữa trưa để trò chuyện với bất kỳ người hâm mộ nào muốn gặp anh ấy và ký tặng. Sau đó, sẽ có một loạt các điểm hấp dẫn đặc biệt vào tất cả các ngày cuối tuần. Sẽ có vé miễn phí cho các sự kiện thể thao địa phương cho 50 khách hàng đầu tiên và cũng có một cuộc thi đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần trả lời đúng 15 trong số 20 câu hỏi thể thao để giành được một bản sao DVD 'Mẹo mùa xuân' có chữ ký của Paul King, trong khi người đầu tiên trả lời đúng tất cả các câu hỏi sẽ nhận được quyền thành viên miễn phí một năm của Phòng tập thể dục Bradcaster. Tất cả những người tham gia sẽ nhận được một lịch Thể thao đặc biệt với thông tin chi tiết về tất cả các lịch thi đấu của Bradcaster trong năm tới.

Jane: One of the special opening offers is a fitness test - a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30.00 but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this, so to make a booking phone 560341. In addition, if you open an account you get lots more special offers including the chance to try out equipment at special open evenings ...

IELTS TUTOR dịch: Jane: Một trong những ưu đãi đặc biệt trong dịp khai trương là bài kiểm tra thể lực - đánh giá toàn diện về tình trạng tim mạch và độ săn chắc cơ bắp của bạn, được thực hiện tại cửa hàng bởi đội ngũ nhân viên có chuyên môn. Cái này thường có giá £30,00 nhưng chỉ được bán với giá một nửa trong tháng này. Chỉ có một số chỗ hạn chế cho việc này, vì vậy để đặt trước, hãy gọi điện thoại 560341. Ngoài ra, nếu bạn mở một tài khoản, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt hơn bao gồm cơ hội dùng thử thiết bị vào các buổi tối mở cửa đặc biệt ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE