Dịch + giải thích transcript "THE HISTORY OF ROSEWOOD HOUSE" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "THE HISTORY OF ROSEWOOD HOUSE" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "THE HISTORY OF ROSEWOOD HOUSE" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "THE HISTORY OF ROSEWOOD HOUSE" IELTS LISTENING SECTION 2

Welcome, everybody, to the lovely house and gardens of Rosewood, once the home of the famous writer, Sebastian George. He bought the house in 1902 although he had first seen it two years earlier. At that time the owners let it out to a tenant because George was too slow making up his mind to buy it. When it came back on the market, there was no hesitation and he bought it immediately, for £9,300, even though the house had no bathroom, no running water upstairs, and no electricity.

IELTS TUTOR dịch: Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà và khu vườn xinh xắn của Rosewood, từng là nhà của nhà văn nổi tiếng, Sebastian George. Ông đã mua ngôi nhà vào năm 1902 mặc dù lần đầu tiên ông nhìn thấy nó hai năm trước đó. Vào thời điểm đó, những người chủ đã cho một người thuê vì George quá chậm chạp trong việc quyết định mua nó. Khi nó được rao bán trở lại, không chút do dự, anh ấy đã mua nó ngay lập tức với giá 9.300 bảng Anh, mặc dù ngôi nhà không có phòng tắm, không có nước máy ở tầng trên và không có điện.

When he came here, he’d been married for ten years. During that time, he’d become one of the most famous writers in the English-speaking world. His professional success was enormous, but his personal life wasn't as successful. He was no longer on speaking terms with his brother and had been devastated by the death at the age of seven of his elder daughter, Josephine.

IELTS TUTOR dịch: Khi anh đến đây, anh đã kết hôn được mười năm. Trong thời gian đó, anh ấy đã trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất trong thế giới với ngôn ngữ Anh. Thành công nghề nghiệp của anh ấy rất lớn, nhưng cuộc sống cá nhân của anh ấy không thành công như vậy. Anh ấy không còn nói chuyện với anh trai của anh ấy nữa và đã bị sốc nặng bởi cái chết của cô con gái lớn Josephine, lúc đó mới 7 tuổi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Moving to Rosewood allowed the family to start a new life. George regarded Rosewood as a pure example of a traditional country house of this part of England and did some of his most successful writing here. The house and its grounds became the family haven and their escape to privacy and quiet. The walls, and the mullioned windows were built of the local sandstone, the tiles on the roofs and the bricks of the chimney stack were baked from local clay, and the wooden structures inside came from oak trees which grow around here.

IELTS TUTOR dịch: Chuyển đến Rosewood cho phép gia đình bắt đầu một cuộc sống mới. George coi Rosewood là một ví dụ điển hình về ngôi nhà nông thôn truyền thống của nước Anh và đã viết một số bài viết thành công nhất của mình tại đây. Ngôi nhà và khuôn viên trở thành nơi trú ẩn của gia đình và là lối thoát của họ đến sự riêng tư và yên tĩnh. Các bức tường và cửa sổ có ô vuông được xây bằng đá sa thạch địa phương, ngói trên mái nhà và gạch của ống khói được nung từ đất sét địa phương, và các cấu trúc bằng gỗ bên trong được làm từ những cây sồi mọc quanh đây.

Now, please look at the map I’ve given you of the house and gardens. We’re here at the Information Centre. Follow the path marked with the arrow and the first area you come to is the orchard on your left.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, hãy nhìn vào bản đồ tôi đã đưa cho bạn về ngôi nhà và khu vườn. Chúng ta đang ở đây tại Trung tâm thông tin. Đi theo con đường được đánh dấu bằng mũi tên và khu vực đầu tiên bạn đến là vườn cây ăn quả bên trái của bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

As you go further down the path, there’s the kitchen garden on the right and as you go round the first sharp corner you will find, to your left, an area where different types of pear tree have been planted as well as some lovely flowers, and this is known as Pear Alley - designed by George himself.

IELTS TUTOR dịch: Khi bạn đi xa hơn xuống con đường, có khu nhà bếp trong vườn ở bên phải và khi bạn đi vòng qua góc nhọn đầu tiên, bạn sẽ thấy, ở bên trái, một khu vực trồng nhiều loại cây lê khác nhau cũng như một số loài hoa xinh xắn, và đây được gọi là Pear Alley - do chính George thiết kế.

Next to this is the greenhouse where some exotic plants and fruits are grown. Follow the path round the second corner and on your right, you will see the entrance to the Mulberry Garden with its 500-year-old tree. Past the Mulberry Garden, follow the path until you reach the front of the house. I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every two hours.

IELTS TUTOR dịch: Kế tiếp là nhà kính trồng một số loại cây và trái cây ngoại lai. Đi theo con đường quanh góc thứ hai và bên phải, bạn sẽ thấy lối vào Vườn Dâu tằm với cây cổ thụ 500 tuổi. Qua khỏi Vườn Dâu Tằm, đi theo con đường cho đến khi bạn đến trước ngôi nhà. Tôi khuyên bạn nên dành một giờ lang thang quanh tòa nhà đáng yêu này. Một người hướng dẫn sẽ đưa các nhóm du khách đi vòng quanh hai giờ một lần.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

If you would like to purchase any of George’s books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance, where yon will find our shop, which is situated between the house and the garage which contains the magnificent old Rolls-Royce car which used to belong to George. I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment. Most visitors are, so why don’t you visit the tea room on the far side of the garage?

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn muốn mua bất kỳ cuốn sách nào của George hoặc những món quà lưu niệm khác, hãy rời khỏi ngôi nhà bằng lối vào bên cạnh, nơi bạn sẽ tìm thấy cửa hàng của chúng tôi, nằm giữa ngôi nhà và ga ra có chiếc xe Rolls-Royce cũ lộng lẫy đã qua sử dụng, thuộc về George. Tôi cho rằng vào lúc này bạn cũng có thể cần được nghỉ ngơi và giải khát. Hầu hết là khách, vậy tại sao bạn không ghé thăm phòng trà ở phía xa nhà để xe?

If you have time, there is a lovely walk down towards the River Dudwell. For me, this is the best part of the estate. This isn’t on the map but it is all clearly signposted. You cross the field which spreads along the banks of the river. In spring, this area is well worth a visit.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn có thời gian, có một lối đi bộ thú vị xuống Sông Dudwell. Đối với tôi, đây là phần tốt nhất của khu đất này. Điều này không có trên bản đồ nhưng tất cả đều có biển chỉ dẫn rõ ràng. Bạn băng qua cánh đồng trải dọc theo bờ sông. Vào mùa xuân, khu vực này rất đáng để ghé thăm.

Spend a minute or two watching the water pass by underneath as you cross the footbridge, and then continue along the River Walk through the woodland. On a hot summer’s day, the trees along this path provide welcome shade. Eventually, you come to the water mill which used to provide the electricity for the house - only about four hours every evening - in George’s time. And, finally, for those of you who would like to see stunning views of the surrounding countryside and who are a little bit more energetic, when you return from the mill take the first turning on your left and climb up to the viewpoint. You won’t regret it.

Enjoy your visit!

IELTS TUTOR dịch: 

Dành một hoặc hai phút để ngắm nhìn dòng nước chảy bên dưới khi bạn băng qua cây cầu đi bộ, sau đó tiếp tục đi dọc theo bờ sông qua khu rừng. Vào một ngày hè nóng bức, những hàng cây dọc theo con đường này mang đến bóng mát chào đón bạn. Cuối cùng, bạn đến nhà máy nước từng cung cấp điện cho ngôi nhà - chỉ khoảng bốn giờ mỗi tối - vào thời của George. Và cuối cùng, đối với những ai muốn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của vùng nông thôn xung quanh và những người năng động hơn một chút, khi trở về từ nhà máy, hãy rẽ trái đầu tiên và leo lên điểm quan sát. Bạn sẽ không hối tiếc đâu.

Hãy tận hưởng chuyến thăm của bạn!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE