Dịch + giải thích transcript "HOMESTAY APPLICATION" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "HOMESTAY APPLICATION" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "HOMESTAY APPLICATION" IELTS LISTENING SECTION 1

Officer: Yes, what can I do for you?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Vâng, tôi có thể làm gì cho em?

Student: My friend is in homestay…and she really enjoys it… so I’d like to join a family as well.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Bạn em đang ở ghép với một gia đình … và cô ấy thực sự thích nó … vì vậy em cũng muốn thử ạ.

Officer: Okay, so let me get some details. What’s your name?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Được rồi, tôi cần lấy một số thông tin chi tiết. Em tên là gì?

Student: My name is Keiko Yuichini.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tên em là Keiko Yuichini.

Officer: Could you spell your family name for me?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Em đánh vần họ của em cho tôi nhé?

Student: It’s… Yuichini, that’s Y-U-I-C-H-I-N-I.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Đó là ... Yuichini, Y-U-I-C-H-I-N-I.

Officer: And your first name?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Và tên của em?

Student: It’s Keiko. K-E-I-K-O.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Đó là Keiko. K-E-I-K-O.

Officer: That’s Keiko Yuichini…okay… and you’re female. And your nationality?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Keiko Yuichini…okay…giới tính nữ. Quốc tịch của em?

Student: I’m Japanese.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em là người Nhật.

Officer: Right and could I see your passport, please?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Được rồi, cho tôi xem hộ chiếu của em nhé.

Student: Here it is…

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Đây ạ …

Officer: Okay… your passport number is JO 6337… And you’re how old?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Được rồi … số hộ chiếu của em là JO 6337. Em bao nhiêu tuổi rồi?

Student: I’m twenty-eight years old.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em 18 ạ.

Officer: Now, you live at one of the colleges … which one?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Bây giờ, em sống ở ký túc xá ở trường đại học chứ ... Địa chỉ cụ thể là gì?

Student: Willow College, umm… Room 21C.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Đại học Willow, umm … Phòng 21C.

Officer: Right, 21C Willow College, and how long are you planning on staying with homestay?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: OK, 21C Đại học Willow, và em dự định ở ghép với một gia đình trong bao lâu?

Student: About four months … longer if I like it…

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Khoảng bốn tháng ạ … có thể lâu hơn nếu em thấy thích …

Officer: And what course are you enrolled in?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Em học khóa học gì nhỉ?

Student: Well, I’ve enrolled for twenty weeks in the Advanced English Studies because I need help with my writing… and I’m nearly at the end of my first five-week course.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em đã đăng ký học môn Tiếng Anh nâng cao trong 12 tuần vì em cần cải thiện kỹ năng viết của mình … và em sắp xong tuần thứ 5 rồi ạ.

Officer: Okay… Do you have any preference for a family with children or without children?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Được rồi … Em thích ở với một gia đình có trẻ em hay không có trẻ em?

Student: I prefer … I mean I like young children, but I’d like to be with older people … you know… adults … someone around my age.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em có … tụi nhỏ xíu á thầy, nhưng thú thực là em thích ở với người lớn tuổi hơn ... thầy biết đấy ... người trưởng thành ... chạc tuổi em ý ạ.

Officer: Okay, and what about pets?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: OK, còn vật nuôi thì sao?

Student: I am a veterinarian so that’s fine… the more the better.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em là bác sĩ thú y nên càng tốt ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Officer: All right, now what about you? Are you a vegetarian or do you have any special food requirements?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Được rồi, còn em thì sao? Em có ăn chay hay là có bất kỳ yêu cầu đặc biệt về thực phẩm không?

Student: No, I am not a vegetarian… but I don’t eat a lot of meat … I really like seafood.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Không, em không ăn chay … nhưng em không ăn nhiều thịt … Em thích hải sản.

Officer: And what are your hobbies?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Thế sở thích của em là gì?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Student: I like reading and going to the movies.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em thích đọc sách và đi rạp chiếu phim.

Officer: Do you play any sports?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Em có chơi thể thao không?

Student: Yes, I joined the handball team, but I didn’t like that…so I stopped playing. Now I play tennis on the weekend with my friends…

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em có chơi bóng ném trước đây nhưng em thấy chán nên không chơi nữa. Bây giờ em chơi quần vợt vào cuối tuần với bạn ạ.

Officer: All right, let’s see, name, age, now the location. Are you familiar with the public transport system?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Được rồi, để xem nào, tên, tuổi đã xong, bây giờ là vị trí. Em đã quen với hệ thống giao thông công cộng chưa?

Student: No… I’m not really because I have been living on campus… I’ve been to the city a few times on the bus, but they are always late.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Chưa ạ … Em thực sự không bởi vì em sống trong khuôn viên trường … em đã vào thành phố một vài lần bằng xe buýt, nhưng chúng luôn trễ.

Officer: What about the trains?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Thế còn tàu hỏa?

Student: I like catching the train … they are much faster…

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em khá thích tàu hỏa vì chúng nhanh hơn nhiều …

Officer: Now, let me go check on the computer and see who I’ve got … Listen, leave it with me… I’ll check my records and I’ll give you details this afternoon.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Bây giờ, tôi sẽ đi xem trên máy tính xem có gia đình nào cần tìm người ở ghép không … Nghe này, để tôi xem cho… Tôi sẽ xem lại hồ sơ và thông tin đến em chi tiết hơn vào chiều nay.

Student: Thank you for helping me …

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Cảm ơn thầy đã giúp em ạ …

Officer: It’s a pleasure. Bye.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên văn phòng: Rất vui có thể giúp đỡ em. Chào em.

Student: Bye.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Chào thầy ạ.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE