Dịch + giải thích transcript "PACTON-ON-SEA BUS TOUR" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "PACTON-ON-SEA BUS TOUR" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "PACTON-ON-SEA BUS TOUR" IELTS LISTENING SECTION 2

Thank you for calling the phoneline for the Pacton-on-Sea bus tour. This is a recorded message lasting approximately four minutes and it provides general information on the town bus tour.

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn bạn đã gọi đến đường dây điện thoại của chuyến tham quan Pacton-on-Sea bằng xe buýt. Đây là tin nhắn thoại kéo dài khoảng 4 phút và sẽ cung cấp các thông tin bao quát về chuyến tham quan thị trấn bằng xe buýt.

Pacton-on-Sea is a beautiful west coast town and has attracted tourists for many years. One of the best ways of getting to know the town is to take the bus tour, which provides a wonderful viewing experience from one of our open-top buses. The tour is a round-trip of the town and there are a total 4 stops where passengers can get on and off the bus. 

IELTS TUTOR dịch: Pacton-on-Sea là một thị trấn ven biển phía tây xinh đẹp và đã thu hút khách du lịch trong nhiều năm. Một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu thị trấn đó là thực hiện một chuyến tham quan bằng xe buýt, việc này sẽ cung cấp một trải nghiệm tham quan tuyệt vời từ một trong những chiếc xe buýt không có mái che của chúng tôi. Chuyến tham quan này là một chuyến đi khứ hồi trong thị trấn và có tổng cộng 4 trạm dừng chân nơi hành khách có thể lên và xuống xe buýt. 

A lot of people start at the first stop which is at the train station as this is where many tourists arrive in the town. The next stop after the station is the aquarium which is famous for its dolphin show and which has recently expanded to include sharks. This is well worth a visit and is very reasonably priced. 

IELTS TUTOR dịch: Rất nhiều người bắt đầu chuyến tham quan tại trạm dừng đầu tiên ở ga xe lửa vì đây là nơi rất nhiều du khách đặt chân đến thị trấn. Điểm dừng tiếp theo sau nhà ga đó là công viên thủy sinh nổi tiếng với chương trình biểu diễn cá heo và gần đây đã mở rộng để nuôi cả những con cá mập. Đây là nơi rất đáng ghé thăm và có giá cả rất hợp lý. 

Leaving the aquarium, the bus tour goes along the coast road and after a few kilometres comes to the Old Fishing Village where you can get off to stroll along the waterfront. There are some original buildings here but most of the area has been modernised and is now used as a harbour for all kinds of sea craft including yachts and some amazing power boats. The tour then heads off to the last stop and this is where most of the shops are. So for those of you keen to do a bit of shopping this is the place for you. Our advice is to go to this part of the town in the morning when it is relatively quiet. It does get very busy in the afternoons, especially at the height of the season. This area of the town includes an ancient water fountain where many people like to have their photograph taken - so do look out for this.

IELTS TUTOR dịch: Rời khỏi công viên thủy sinh, chuyến tham quan bằng xe buýt sẽ đi dọc theo đường bờ biển và sau vài ki-lô-mét là đến Làng Chài cũ nơi bạn có thể xuống xe để đi dạo dọc theo khu vực bờ sông. Có một vài tòa nhà độc đáo ở đây nhưng hầu hết khu vực này đã được hiện đại hóa và hiện tại được sử dụng như một bến cảng cho tất cả các loại tàu biển bao gồm các du thuyền và một số thuyền máy đáng kinh ngạc. Sau đó, chuyến tham quan sẽ tiến về trạm dừng cuối cùng và hầu hết các cửa hàng đều nằm ở nơi đây. Vì vậy, đối với những ai trong số các bạn muốn mua sắm một chút thì đây chính là nơi dành cho các bạn. Lời khuyên của chúng tôi đó là hãy đến khu vực này của thị trấn vào buổi sáng, khi nó tương đối yên tĩnh. Nơi này trở nên rất náo nhiệt vào các buổi chiều, đặc biệt là vào đỉnh điểm của mùa du lịch. Khu vực này của thị trấn có một đài phun nước cổ xưa, là nơi có rất nhiều người muốn chụp ảnh – vì vậy hãy chú ý đến điều này.

Now some details of the costs and timings. A family ticket, which includes two adults and up to three children, costs £30. An adult ticket costs £15, children under the age of fifteen are £5 and student tickets are £10 as long as you have a student card. All tickets are valid for 24 hours, which means that you can get on and off the bus as many times as you like within a 24-hour period. So you could, for example, start the tour in the afternoon and complete it the following morning. 

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ là một số chi tiết về chi phí và thời gian. Một vé gia đình, bao gồm 2 người lớn và lên đến 3 trẻ em, giá 30 bảng. Một vé người lớn giá 15 bảng, trẻ em dưới 15 tuổi giá 5 bảng và vé học sinh-sinh viên giá 10 bảng miễn là bạn có thẻ học sinh-sinh viên. Tất cả vé trên có giá trị trong 24 giờ, điều này có nghĩa là bạn có thể lên hoặc xuống xe buýt bao nhiêu lần tùy thích trong vòng 24 giờ. Vậy nên bạn có thể, ví dụ như, bắt đầu chuyến tham quan vào buổi chiều và hoàn thành chuyến tham quan vào sáng hôm sau.

The first bus of the day leaves the station at 10 am and the last one of the day leaves at 6 pm. Buses leave every thirty minutes and each tour takes a total of fifty minutes. There are many attractions at each of the stops, so wherever you get off the bus there will be plenty to do. The bus tour tickets do not include entrance to any of these attractions apart from the museum which is located near the aquarium. Some buses have local guides, who will point out places of interest and will provide information on the town. However, we cannot guarantee that every bus will have a guide and so we also have an audio commentary that has been specially recorded for the bus tour by the tourist office. Headphones are available on the bus and these are easy to operate. There is no extra charge for these - just plug in, select the required language and adjust the volume. 

IELTS TUTOR dịch: Chuyến xe buýt thứ nhất trong ngày rời trạm vào 10 giờ sáng và chuyến cuối cùng rời trạm vào 6 giờ tối. Các chuyến xe buýt rời trạm sau mỗi 30 phút và mỗi chuyến tham quan mất tổng cộng là 50 phút. Có rất nhiều điểm tham quan tại mỗi trạm dừng, vậy nên bất cứ nơi nào bạn xuống xe buýt cũng sẽ có rất nhiều thứ để bạn tham quan. Vé tham quan bằng xe buýt không bao gồm phí vào cổng của bất cứ các điểm du lịch này ngoại trừ bảo tàng nằm gần công viên thủy sinh. Một số xe buýt có hướng dẫn viên địa phương, họ sẽ chỉ ra những địa điểm tham quan và sẽ cung cấp những thông tin về thị trấn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng mỗi xe buýt đều sẽ có một hướng dẫn viên và vì vậy cho nên chúng tôi cũng có một bài dẫn giải bằng âm thanh được văn phòng du lịch ghi âm lại chỉ dành riêng cho chuyến tham quan bằng xe buýt. Các tai nghe có sẵn trên xe buýt và chúng rất dễ để điều khiển. Không có phụ phí cho chúng – chỉ cần cắm tai nghe vào, chọn ngôn ngữ cần thiết và điều chỉnh âm lượng.

Due to winter months being rather cold and wet in Pacton-on-Sea, the bus tours only operate from March to September. The weather is usually warm and sunny during these months so remember to bring some sun protection, especially on hot days. And of course, it does occasionally rain here in the summer so if the weather looks bad, remember to bring some rainwear. The bus tours are available no matter what the weather. At the height of the summer the tours can get very busy so you are advised to book. You can book tickets online, over the phone and also at the station and at any of the other tour stops. When booking over the phone you can collect your tickets at any of the stops at the start of your tour. When you do it online you can print your e-ticket which you must remember to bring with you. 

Thank you for calling the Pacton-on-Sea phoneline and we look forward to seeing you soon on one of our tour buses.

IELTS TUTOR dịch: Do các tháng mùa đông khá lạnh và ẩm ướt ở Pacton-on-Sea, các chuyến tham quan bằng xe buýt chỉ hoạt động từ tháng Ba đến tháng Chín. Thời tiết thường ấm áp và nhiều nắng trong suốt những tháng này cho nên hãy nhớ mang theo một vài vật dụng bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Và dĩ nhiên, ở đây thỉnh thoảng có mưa vào mùa hè cho nên nếu thời tiết trông có vẻ xấu, hãy nhớ mang theo một vài chiếc áo mưa. Bất kể thời tiết, các chuyến tham quan bằng xe buýt vẫn sẵn sàng. Vào đỉnh điểm của mùa hè, các chuyến tham quan có thể rất đông đúc, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đặt vé trước. Bạn có thể đặt vé trực tuyến, qua điện thoại và cũng như tại nhà ga hoặc bất kỳ trạm dừng nào khác của chuyến tham quan. Khi đặt vé qua điện thoại, bạn có thể đến lấy những chiếc vé của bạn tại bất kỳ trạm dừng nào vào lúc bắt đầu chuyến tham quan của mình. Khi bạn đặt vé trực tuyến, bạn có thể in vẻ điện từ của bạn ra và hãy nhớ mang theo nó bên cạnh mình. 

Cảm ơn vì đã gọi đến đường dây điện thoại của Pacton-on-Sea và chúng tôi mong rằng sẽ sớm gặp bạn tại một trong những chuyến xe buýt tham quan của chúng tôi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE