Dịch + giải thích transcript "The next meeting of the soccer club" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The next meeting of the soccer club" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "The next meeting of the soccer club" IELTS LISTENING SECTION 2

Good evening everyone and thank you for coming to the Soccer Club meeting. It's good to see so many parents and children here tonight, and I know you are looking forward to a great football season. Now I'd like to take a few minutes to tell you about some changes to the Soccer Club for the coming season. Now, this season we'll be playing all our matches for both the junior and senior competitions at King's Park, instead of Royal Park, which was used last season. Now for meetings, we're going to use the clubhouse in King's Park, and the next meeting will be held in the clubhouse on the 2nd of July.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi tối tất cả mọi người và cảm ơn các bạn đã đến buổi họp Câu lạc bộ bóng đá. Thật tốt khi thấy rất nhiều phụ huynh và trẻ em ở đây tối nay, và tôi biết các bạn đang mong chờ một mùa giải bóng đá tuyệt vời. Bây giờ tôi muốn dành vài phút để nói với các bạn về một số thay đổi đối với Câu lạc bộ bóng đá cho mùa giải sắp tới. Bây giờ, trong mùa giải này, chúng ta sẽ chơi tất cả các trận đấu của mình cho cả cấp cơ sở và cấp cao tại King's Park, thay vì Royal Park, nơi đã được sử dụng ở mùa giải trước. Bây giờ cho các cuộc họp, chúng ta sẽ sử dụng nhà câu lạc bộ ở King's Park, và cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại nhà câu lạc bộ vào ngày 2 tháng 7.

As usual, we hope to begin the season with a picnic next Saturday at the clubhouse. Please try and come to the picnic as it's always good fun. The last week of the season, we usually have a dinner and presentation of prizes to the players, and more information about this will be given to you later in the season. This season we have more teams than ever. We hope to have ten teams, instead of five, in the junior competition and they will play on Saturday mornings, beginning at 8.30 a.m. Training sessions will be held in King's Park on Wednesday afternoons for the juniors and they will be wearing red shirts again this year. In the senior competition, there'll be four teams, the same as last year, and their games will be played on Saturday afternoons starting at 2.30, no sorry, it will be a 2 o'clock start, and the training session for seniors is planned for Sunday afternoons.

IELTS TUTOR dịch: Như thường lệ, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu mùa giải bằng một chuyến dã ngoại vào thứ Bảy tới tại nhà câu lạc bộ. Hãy cố gắng đến buổi dã ngoại vì nó luôn vui vẻ. Tuần cuối cùng của mùa giải, chúng tôi thường tổ chức tiệc tối và trao giải thưởng cho người chơi, và thông tin chi tiết về điều này sẽ được cung cấp cho bạn vào cuối mùa giải. Mùa này chúng tôi có nhiều đội hơn bao giờ hết. Chúng tôi hy vọng sẽ có mười đội, thay vì năm, trong cuộc thi dành cho lứa tuổi nhỏ và họ sẽ thi đấu vào các buổi sáng thứ Bảy, bắt đầu lúc 8:30 sáng. Các buổi tập sẽ được tổ chức tại King's Park vào các buổi chiều thứ Tư cho các học sinh lớp dưới và các em sẽ lại mặc áo đỏ trong năm nay. Trong cuộc thi cho lứa tuổi lớn hơn, sẽ có bốn đội, giống như năm ngoái và các trận đấu của họ sẽ diễn ra vào các buổi chiều thứ Bảy bắt đầu lúc 2:30, không xin lỗi, sẽ bắt đầu lúc 2 giờ và buổi tập dành cho học sinh cuối cấp được lên kế hoạch vào các buổi chiều chủ nhật.

Now I'd like to introduce you to the new committee for the Soccer Club for this season. Firstly, let me welcome Robert Young, the new President, who will manage the meetings for the next two years. Robert's son has been playing football with the club for over five years now, and many thanks to Robert for taking on the job of President. Next we have Gina Costello, she's the treasurer, and she will collect the fees from you for the season. Please try and give Gina your fees as early as possible in the season, as the club needs the money to buy some new equipment. Then there's David West who has volunteered to be the club secretary, and one of the many jobs he will have is to send out newsletters to you regularly. If you have any information that may be useful, please let David know so that it can be included in these newsletters. Also I'd like to introduce you to Jason Dokie who is the Head Coach. For all the new members here tonight, this is the third year that Jason has been with us as Head Coach, and we are very lucky to have such an experienced coach and former player at our club. He will continue to supervise the teams, at training sessions and on match days.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ tôi muốn giới thiệu bạn với ủy ban mới của Câu lạc bộ bóng đá cho mùa giải này. Đầu tiên, tôi xin chào mừng Robert Young, Chủ tịch mới, người sẽ điều hành các cuộc họp trong hai năm tới. Con trai của Robert đã chơi bóng với câu lạc bộ hơn 5 năm nay, và rất cảm ơn Robert vì đã đảm nhận công việc Chủ tịch. Tiếp theo chúng ta có Gina Costello, cô ấy là thủ quỹ, và cô ấy sẽ thu phí của bạn cho mùa giải. Hãy cố gắng trả phí cho Gina càng sớm càng tốt trong mùa giải, vì câu lạc bộ cần tiền để mua một số thiết bị mới. Sau đó, là David West, người đã tình nguyện làm thư ký câu lạc bộ, và một trong nhiều công việc của anh ấy sẽ là gửi bản tin thường xuyên cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích, vui lòng cho David biết để thông tin đó có thể được đưa vào các bản tin này. Tôi cũng muốn giới thiệu bạn với Jason Dokie, Huấn luyện viên trưởng. Đối với tất cả các thành viên mới ở đây tối nay, đây là năm thứ ba Jason làm việc với chúng tôi với tư cách là Huấn luyện viên trưởng, và chúng tôi rất may mắn khi có một huấn luyện viên và cựu cầu thủ giàu kinh nghiệm như vậy tại câu lạc bộ của chúng tôi. Anh ấy sẽ tiếp tục giám sát các đội, tại các buổi tập và trong những ngày thi đấu.

Now before we finish and have some refreshments, does anyone have any questions they'd like to ask the new committee?

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc và ăn uống nhẹ, có ai có câu hỏi nào muốn hỏi ủy ban mới không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE